Velkommen hos Psykologpraksis Nord

Faglighed • Omsorg • Respekt • Forståelse • Nærvær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depression

 

Depression kan være en tilstand af tristhed, der med tiden går over af sig selv, men depression kan også udvikle sig til en meget pinagtig tilstand. Depression er en ret almindelig tilstand - på ethvert givent tidspunkt lider 15-20 % af den voksne befolkning af en signifikant grad af depressive symptomer, og mindst 12 % af alle voksne bliver i et livsforløb så alvorligt deprimerede, at der er behov for behandling.

Symptomer på depression er, at man bliver nedtrykt og modløs. Man kan have svært ved at overskue og finde energi til hverdagens krav, man grubler en del og bekymrer sig meget og har tendens til at tænke i negative baner. Man kan have svært ved at føle glæde, kan plages af overdrevne følelser af skyld, og man oplever ofte øget trætbarhed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, uro, tankemylder, søvnproblemer, irritation, og ofte også kropslige symptomer som muskelspændinger og smerter.

Personer med depressioner kæmper ofte med mange selvkritiske og selvnedgørende tanker. Man kan også blive meget irritabel på og bebrejdende i forhold til andre mennesker, og der ses en tendens til at zoome ind på negative aspekter og mulige forhindringer og samtidig overse positive aspekter og muligheder.

Det er vigtigt at søge behandling for depression, da risikoen for en ny depression stiger for hver depressiv episode.

 

 


En del mennesker der tidligere har haft en depression, bliver bange, hvis de føler sig trætte eller kede af det. Angsten for igen at blive deprimeret kan i sig selv føre til depression. Den kan udarte sig til ’en rullende snebold’: ”Åh, nej! Nu får jeg det skidt igen. Så er der ingen, der gider være sammen med mig”, eller ”Åh, nej, så bliver jeg igen for træt til at magte mit arbejde/mine børn/etc.” Med de mange bekymringer og negative tanker ”skaber man mere” tristhed og modløshed, de mange bekymringer kan dræne en for energi, og det der kunne have været et almindeligt, forbigående stemningsudsving, kan i stedet for udvikle sig til en depression.

Psykoterapi behandler og forebygger depressioner ved, at man arbejder med depressionsudløsende tanker, følelser og reaktioner, og man undersøger belastninger i den deprimeredes liv, som kan indvirke på depressionen.

Depressive reaktioner på belastninger i nutiden kan i nogle tilfælde hænge sammen med, at tidligere svære livsbegivenheder genaktiveres under nutidig stress. Depressioner kan også have en større eller mindre biologisk komponent, hvilket dog ikke ændrer på, at man kan arbejde med depressionen af psykologisk vej.

Behandling kan reducere depressioners varighed, minimere følgevirkninger (personlige, arbejds- og familiemæssige) og forebygge nye depressioner. Behandling kan herudover hjælpe personen til at forholde sig anderledes til sig selv og sit liv og dermed opnå større ro og livsglæde. Compassion-fokuseret psykoterapi er en fortrinlig metode til at ændre på tendensen til at gruble og bekymre sig, til negativ tænkning, og til at ændre de mange selv-kritiske og bebrejdende tanker, og ’omdanne’ dem til en mere konstruktiv, støttende, opmuntrende og hjælpsom forholden sig til sig selv (se eventuelt hvad der står i forbindelse med CFT på siden om psykologiske tilgange).

 

Lette til moderate depressioner kan som regel behandles alene ved psykologsamtaler. I nogle tilfælde er det nødvendigt at kombinere medicinsk og psykologisk behandling – særligt ved de svære depressioner er medicinsk behandling ofte en nødvendighed.

 

Psykologpraksis Nord v/Louise Underbjerg Høstgaard • Jernbanegade 7A, 1.sal • 9530 Støvring • Telefon 30 66 86 77 •

louise@psykologpraksisnord.dkwww.psykologpraksisnord.dk